กิจกรรมเพื่อสังคมกับSCBชวนกันทำดีโรงอาหารเพื่อน้องโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร | ธนาคารไทยพาณิชย์

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กับ SCB ชวนกันทำดี

ธนาคาร SCB ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมค่านิยม การแบ่งปัน ทั้งปันความรู้ เวลา และแรงงาน เพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน โดยในปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่ บางปะอิน (อยุธยา) จึงได้จัดโครงการ SCB ชวนกันทำดี โรงอาหารเพื่อน้อง โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่จ.ลพบุรี ร่วมทาสีโรงอาหาร ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นราชพฤกษ์ ต้นจำปี) รวมถึงไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียน โอกาสนี้ คุณบุญอยู่ ด่านเจริญ ผู้จัดการสาขาลพบุรี เป็นผู้แทนธนาคารมอบชุดอุปกรณ์ทำสวน และสนับสนุนการปูกระเบื้องโรงอาหาร ให้กับ คุณสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ทั้งนี้ในปี 2553 ธนาคารได้เคยร่วมบริจาคหนังสือเก่าสภาพดี พร้อมจัดซื้อชั้นวางหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนรวมถึงปันเวลาร่วมแรงร่วมใจคัดแยกและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด และจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่

ข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมกับ SCB ชวนกันทำดีปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s