โอนเงิน ระหว่างบัญชีตนเอง | ธนาคารไทยพาณิชย์

โอนเงิน

 • ท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองที่ท่านได้ขอใช้ บริการ EASY NET ไว้แล้ว โดยท่านสามารถโอนจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัด ไปยังบัญชีออมทรัพย์ เดินสะพัด บัญชีเงินฝากระยะยาว รวมถึงบัญชีฝากประจำของตนเองได้ออนไลน์
 • วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเองเบื้องต้นที่ธนาคารกำหนดให้คือ 200,000 บาท/คน/วัน ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาทั่วประเทศ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/วัน
 • เงินโอนเข้าบัญชีทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
 • ตั้งเวลาหักบัญชีล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วันหรือโอนเป็นประจำได้สูงสุด 6 เดือนและสามารถดูรายการที่รอโอนเงินหรือยกเลิกรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดหักบัญชีได้
 • ท่านสามารถดูประวัติและรายละเอียดการโอนเงินย้อนหลังได้ ที่หน้า “”ประวัติการโอนเงิน””
 • ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโอนเงิน
  โอนเงินไปต่างธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์

  Advertisements
  This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s