บัญชีเงินฝาก สกุลเงินต่างประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

บัญชีเงินฝาก สกุลเงินต่างประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

บัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศในที่นี้หมายถึง กิจการ สถาบัน หรือนิติบุคคลไทยใดๆที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยต้องมีเงื่อนไขตรงตามนี้

  • สำนักงานสาขาและสำนักงานตัวแทนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยของบุคคล ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ถึงแม้ว่าจะจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศก็ตาม
  • สถานทูตของประเทศไทย สถานกงสุลของประเทศไทย และคนไทย ที่อยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยและ บุคคลไทยที่ทำงานชั่วคราวในต่างประเทศ
  • ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร เช่น บุคคลไทยหรือชาวต่างประเทศที่ได้รับสัญชาติไทย
  • สถาบัน องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดยภาคเอกชน

ลิงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s